Samen beter

Praktijk

Gezond bewegen kun je leren

Als oefentherapeut Mensendieck leer ik je om zelf te voelen en te ervaren waardoor je klachten ontstaan èn hoe je dat kunt veranderen op een bepaald moment. Ook leer ik je bewust te worden van andere factoren in het dagelijks leven die invloed hebben op je klacht. Dat doen we door de situatie die beschreven wordt als klachtengevend samen te analyseren en daarna nieuwe vaardigheden aan te leren, zodanig dat die gelijkwaardige situatie met minder of geen klachten gedaan kan worden. Zo leer je steeds beter hoe je de klachten kunt verminderen en voorkomen. Dit heeft een duurzaam effect omdat het een proces van bewuste keuzes in gang zet, waardoor je uiteindelijk gezonder, vitaler en gelukkiger wordt.

Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld stress, verkeerde werkplek, te hoge of te lage stoelen etc. Voor hobby's en sport kan dit ook resulteren in betere techniek en minder of geen blessures. Daarom is het ook zinvol om te komen als je ambities hebt op hoger niveau te sporten of te musiceren.

Je leert uiteindelijk een gezonde leefstijl aan en dus optimaal gebruik te maken van je mogelijkheden.